Vogel & Plötscher

Společnost Vogel & Plötscher se nachází v jižním Německu. Hlavním předmětem podnikání je výroba a distribuce jemného mechanického nářadí, elektromotorů a kolejových měřidel.

Více než 50 let strojírenství je poctou tomu, že je Vogel & Plötscher jedním z nejzkušenějších a nejvýznamnějších výrobců na světě.

Analogové i digitální měření trati od společnosti Vogel & Plötscher se stalo měřítkem přesnosti, spolehlivosti a použitelnosti.

Velký rozsah výroby, nezávislý vývoj elektroniky a programování softwaru zaručují vysokou míru flexibility a umožňují také realizaci řešení na míru.

Sortiment produktů:

Koleje a výhybky
Ruční a mobilní měřicí zařízení pro snímání a vyhodnocování důležitých měřicích parametrů, jako je rozchod kolejí, převýšení, měření vzdáleností vedoucích hran v oblasti srdcovek výhybek s přídržnicemi , průjezdný průřez a další.

Geometrie trati
Měřicí zařízení pro zjišťování údajů o uspořádání kolejového lože, délkové nivelety, rozchodu koleje, převýšení a zborcení koleje. Sortiment výrobků sahá od jednoduchých liniových měřicích zařízení až po digitální měřicí systémy v mobilním provedení.

Profil kolejnic
Analogová a digitální měřicí zařízení pro snímání a vyhodnocování délkového profilu kolejnice (vlnkovitost), příčného profilu kolejnice a geometrie v srdcovkách.

https://www.vogelundploetscher.de/

produkty

SERVIS - ČESKO

Správa železnic, státní organizace

Regionální kalibrační pracoviště CTD Nymburk

Oddělení laboratoří mechanických veličin
Nádražní 408
288 02 Nymburk

E-mail: CernohorskyL@spravazeleznic.cz

Tel.: +420 721 401 934 

Odebírání novinek

Chcete-li dostávat informace o novinkách na svůj e-mail, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (1.2 + 15.4) *

Nahoru